Kontakt

Postadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Besöksadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Tel: 0704-41 39 31

Epost: robert.eldh@epr-byggkonsult.com
Karta: Klicka här

WWW

SBR Byggingenjörerna
SBR Byggingenjörerna

BAS-P och BAS-U

Från och med den 1 januari 2011 kräver Arbetsmiljöverket att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens.

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U), vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll. Finns brister i BAS kompetens eller lämplighet kan arbetsmiljöverket återföra arbetsuppgifterna till byggherren.

Arbetsmiljöverket anger personcertifiering som ett sätt att visa man har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs.

För byggherren innebär certifiering att han enklare kan välja en kompetent person, då denna är tredjepartsbedömd. Av samma orsak är certifiering en konkurrensfördel för konsulten och entreprenören.

Kunskapskraven på den som ska vara BAS är omfattande och vill du vara BAS efter 1 januari 2011 måste du dessutom kunna styrka din kompetens. För att bli certifierad som BAS förutsätter Arbetsmiljöverket en tentamen som kräver att du har mycket goda kunskaper inom de regelverk som gäller.