Kontakt

Postadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Besöksadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Tel: 0704-41 39 31

Epost: robert.eldh@epr-byggkonsult.com
Karta: Klicka här

WWW

SBR Byggingenjörerna
SBR Byggingenjörerna

Projekt- och Byggledning

EPR Byggkonsult AB levererar projektledning i sin helhet från Idé till färdig byggnad”. Vi är verksamma i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, myndighetskontakter, bygglovhantering och medverkar genom hela projektgenomförandet från projektering till utförandet av hela projektet.

Byggadministration

EPR Byggkonsult AB är behjälplig vid framtagning av förfrågningsunderlag (FFU) och kontraktsskrivning inför upphandling av konsulter och entreprenörer, både till AB, ABT och konsumententreprenader.
Möteshållare och protokollför byggmöten.

Kontroller

EPR Byggkonsult AB utför kontroller, sektor bygg under projektgenomförandet.