Kontakt

Postadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Besöksadress:
Segedalsvägen 11
232 91 Arlöv

Tel: 0704-41 39 31

Epost: robert.eldh@epr-byggkonsult.com
Karta: Klicka här

WWW

SBR Byggingenjörerna
SBR Byggingenjörerna

Kontrollansvarig enl. PBL

För sådana byggnadsåtgärder som kräver bygganmälan samt för sådana rivningar som skall följa en rivningsplan skall en kontrollansvarig utses av byggherren. Till kontrollansvarig får endast utses den som har fått godkännande (riksbehörighet) av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt lagen om teknisk kontroll eller den som byggnadsnämnden godkänt för visst arbete.